در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
پژوهشنامه ویژه هفته پژوهش 1396

پژوهشنامه ویژه هفته پژوهش 1396

بدین وسیله به اطلاع می رساند معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان در نظر دارد به منظور افزایش غنای محتوای

آیین نامه ها و دستورالعمل ها |

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

به اطلاع کلیه دانشجویان، استادان و کارمندان محترم پردیس امام محمد باقر (ع) بجنورد می رساند، عطف به دستورالعمل وزارت علوم به شماره 245602/و مورخ 1393/12/25 در خصوص «نحوۀ بررسی تخلفات پژوهشی»، گروه تخصصی ...

آیین نامه ها و دستورالعمل ها |

فراخوان طرح های پژوهشی

فراخوان طرح های پژوهشی

در راستای اجرای ماموریت های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان و تقویت جایگاه پژوهش در برنامه ریزی و تصمیم گیری و جلب مشارکت و ایجاد انگیزه در پژوهشگران فعال در حوزه های مرتبط با ماموریت های دانشگاه فرهنگیان، ...

آیین نامه ها و دستورالعمل ها |

تشویقی مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و داخلی دانشگاه فرهنگیان (ویژه اعضاء هیأت علمی رسمی و پیمانی و دبیران مأمور و مدعو آموزشی با مدرک دکتری تخصصی)

تشویقی مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و داخلی دانشگاه فرهنگیان (ویژه اعضاء هیأت علمی رسمی و پیمانی و دبیران مأمور و مدعو آموزشی با مدرک دکتری تخصصی)

دانشگاه فرهنگیان در نظر دارد، از انتشار مقالات علمی _ پژوهشی اعضای هیئت علمی رسمی/ پیمانی و دبیران مأمور و مدعو آموزشی دانشگاه طبق دستور العمل اجرائی تشویق مقالات چاپ ...

آیین نامه ها و دستورالعمل ها |

راهنمای برگزاری کرسی های علمی- ترویجی دانشگاه فرهنگیان (قابل توجه اعضاء هیأت علمی، استادان مدعو و استادان سایر دانشگاه ها)

راهنمای برگزاری کرسی های علمی- ترویجی دانشگاه فرهنگیان (قابل توجه اعضاء هیأت علمی، استادان مدعو و استادان سایر دانشگاه ها)

دانشگاه فرهنگیان به عنوان تنها نهاد متولی امر تربیت معلم کشور، در راستای مساعدت مؤثر در بسط آزاد اندیشی و شکل گیری جنبش ملی نقد و نظریه پردازی در دانشگاه ها و مراکز علمی ...

آیین نامه ها و دستورالعمل ها |

اطلاعیه مهم پژوهشی (ویژه اعضاء هیأت علمی، مدرسان رسمی و مأموران تمام وقت آموزشی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی)

اطلاعیه مهم پژوهشی (ویژه اعضاء هیأت علمی، مدرسان رسمی و مأموران تمام وقت آموزشی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی)

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان، به منظور توسعه فرهنگ پژوهش، ساماندهی، اطلاع رسانی و هماهنگی بیشتر در اجرای انواع فعالیت های پژوهشی در سطح مدیریت پردیس های ...

آیین نامه ها و دستورالعمل ها |

پژوهانه تشویقی (ویژه اعضاء هیأت علمی و مدرسان رسمی تمام وقت)

پژوهانه تشویقی (ویژه اعضاء هیأت علمی و مدرسان رسمی تمام وقت)

به پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری و مصوبه هیات رییسه دانشگاه فرهنگیان و به منظور تشویق هرچه بیشتر مدرسان و اعضای هیات علمی به انجام فعالیت های پژوهشی مندرج در شرح وظایف ...

آیین نامه ها و دستورالعمل ها |

1 ۲ »
۱۲ از ۲۱ نتیجه
۱ از ۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰