در حال بارگذاری ...

توزیع دروس کارشناسی پیوسته بر اساس 8 نیمسال تحصیلی

 

  لیست کلی دروس لازم که برای فارغ التحصیلیباید گذرانیده شود را از بخش ضمائم  دریافت نمایند.

دانشجویان محترم لطفا  جدول دروس بر  اساس 8 نیمسال تحصیلی را از بخش ضمائم دریافت نمایید. 


نظرات کاربران