در حال بارگذاری ...

آخرین مهلت تکمیل اطلاعات درس کارورزی

 دانشجویان محترمی که در ترم جاری تحصیلی درس کارورزی دارند لطفا  هرچه سریعتر فرم اطلاعات کاروزی را حداکثر  تا مورخه   96/10/2    تکمیل نمایند  در غیر این صورت نمره درس کارورزی توسط استاد در سامانه ثبت نخواهد شد و مسئولیت آن بر عهده دانشجو می باشد .     


نظرات کاربران