در حال بارگذاری ...

رفع مشکل ثبت نام دوره های ضمن خدمت فناوری اطلاعات

دانشجویان محترم 

مشکل ثبت نام دوره های ضمن خدمت فناوری اطلاعات برطرف شده است . با توجه به محدودیت ظرفیت ثبت نام هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام اقدام نمایید. 


نظرات کاربران