در حال بارگذاری ...

شهید عباسعلی خدادپور

نام پدر: حسن

محل تولد: چناران

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1365

مزار شهید: عباس آباد چناران


نظرات کاربران