در حال بارگذاری ...

استاندار خراسان شمالی:
معلمی نقش مدیریت آموزشی را برای رسیدن به مراتب بالاتر تعقیب می کند

استاندار خراسان شمالی اظهار داشت: معلمی نقش مدیریت آموزشی و رشد زیرمجموعه را برای رسیدن به مراتب بالاتر با افتخار تعقیب می کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی، محمدرضا صالحی در دومین جشن دانش آموختگی دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان استان از معلمان به عنوان اقشار آینده ساز یاد کرد و گفت: باید به این مهم بیش از پیش توجه شود.

وی افزود: هم اکنون از مشکلات ما در استان و کشور در این است که وقتی دانشجویان فارغ التحصیل می شوند بلافاصله امکان ورود به بازار کار برای آنها فراهم نیست ولی این افتخاری برای دانشجویان این دانشگاه است که بعد از فارغ التحصیلی با اشتغال سروکار دارند.

وی ابراز امیدواری کرد: معلمان به عنوان کسانی که می خواهند آینده کشور را بسازند موضوع جهانی کشورهای پیشرفته مد نظر قرار داده و خود را به صورت کاملا انتخابی با دانش روز به روز کنند و با علم روز مرتبا سروکار داشته باشند.

صالحی با تاکید بر تغییر نظام آموزشی، متذکر شد: انتظار می رود در مباحث علمی و خاص،تدریس خود را کاملا به روزکنند.

وی با بیان اینکه یک معلم با خودسوزی به خودسازی می رسد، اظهار داشت: در این صورت است که می تواند با خودسازی خویش به دیگران سازی برسد چرا که تا نسوزد نمی تواند گرمابخش باشد و تا خود را نسازد نمی تواند دیگران را بسازد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به وجود دو  نوع نگاه اداری و آموزشی به مدیریت در جامعه، خاطرنشان کرد: معلمی نقش مدیریت آموزشی و رشد زیرمجموعه را برای رسیدن به مراتب بالاتر با افتخار تعقیب می کند.


نظرات کاربران