در حال بارگذاری ...

گرفتن عکس دانش آموختگی

دانشجویان محترمی که در جشن دانش آموختگی ثبت نام کرده اند؛ روز دوشنبه مورخه 96/4/19 ساعت 13 در سالن آمفی تئاتر جهت گرفتن عکس دانش آموختگی به صورت گروهی حضور داشته باشند. حضور در موعدمقرر  سبب آماده شدن عکس و تحویل آن در روز جشن خواهد شد. 


نظرات کاربران