در حال بارگذاری ...

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی پیوسته

بدینوسیله ، به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم که تاکنون موفق به انجام معاینات پزشکی و تکمیل پرونده سلامت نشده اند می رساند که نظر به ضرورت تکمیل پرونده و ثبت در سامانه ، ظرف روزهای دوشنبه وسه شنبه ( 12 و 13  تیرماه  )  ساعت  10- 8 به اتاق پزشک واقع در ساختمان  مدیریت  استانی  مراجعه نمایند .

                                                                                                  واحد مشاوره و ا مور دانشجویی پردیس


نظرات کاربران