در حال بارگذاری ...

آخرین تمدید مهلت تکمیل ارزشیابی اساتید

به اطلاع دانشجو معلمان پردیس امام محمد باقر (ع) می رساند، ارزشیابی اساتید به صورت موقت (18 و 19 تیرماه) قابل دسترس می باشد. با توجه به اینکه در صورت عدم ارزشیابی امکان دریافت کارت ورود به جلسه، رؤیت نمرات امتحانی و اعتراضات وجود ندارد، شایسته است کسانی که تاکنون موفق به اجرای ارزشیابی نشده اند، در اسرع وقت نسبت به انجام آن اقدام نمایند.بدیهی است تبعات ناشی از عدم انجام ارزشیابی متوجه دانشجو معلم و سبب اتلاف وقت و منابع خواهد بود. 


نظرات کاربران