در حال بارگذاری ...

کارکنان اداری پردیس امام محمدباقر(ع) بجنورد

کارکنان اداری پردیس امام محمدباقر(ع) بجنورد

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک و رشته تحصیلی

   پست الکترونیکی    

شماره تماس 

عکس 

1

دکتر سید حسین میرزایی

 

سرپرست پردیس 

دکتری مشاوره و راهنمایی

 

32728258

داخلی 60

2

علی جوینی 

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت

فوق لیسانس

 

32212155

داخلی10

3

دکتربراتعلی منفردی راز

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتری تعلیم و تربیت

monfaredi@cfu.ac.ir

32212156

داخلی 20

4

مجید امانی 

مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه  فوق لیسانس مدیریت آموزشی    داخلی 70
5  دکتر حمید رضا الهامی  مشاور  دکتری روانشناسی تربیتی   

32728251

داخلی 38

6

محمد مهدی 

قربانزاده 

 

حراست

لیسانس الهیات 

 

داخلی 18

7

حسن تیمورزاده 

کارشناس مسئول هوشمندسازی

مدیریت استانی و پردیس   

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی   

داخلی 32

و 42

8 محمد علیزاده جمال  کارشناس مسئول ارزیابی و نظارت امور استانی و پردیس  کارشناسی ارشد ریاضی    داخلی 16

9

مجید یزدانی

 

کارشناس مشاوره و بهداشت

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی 

 

yazdanim@cfu.ac.ir

داخلی39

10

رضا ریحانی

 

کارشناس مسئول  آموزش

کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی 

 

reza.rihani@cfu.ac.ir

32728250

داخلی 22

11

حسین باقری

کارشناس آموزش و کارورزی کارشناسی ارشد مشاوره 

bagheri.h@cfu.ac.ir

 

داخلی 21

12

رضا هنرخواه 

کارشناس مسئول امور اداری 

امور استانی و پردیس 

کارشناس ارشد الهیات    داخلی 12

13

هادی مریدی 

 

کارشناس فرهنگی 

کارشناس ارشد

تحقیقات آموزشی 

moridi@cfu.ac.ir

داخلی29

14

نعمت الله داودیان

 

کارشناس فارغ التحصیلان

کارشناسی  ارشد

ادبیات فارسی

 

davodian@cfu.ac.ir

داخلی23

15

رضا اسلامی

 

کتابدار

کارشناسی ارشد

ادبیات فارسی

 

rezaeslami@cfu.ac.ir

داخلی25

16

  کارشناس مسئول امور دانشجویی     داخلی 45  

17

سید حسن علوی 

کارشناس مسئول امور مالی 

مدیریت امور استانی و پردیس 

کارشناس ارشد اقتصاد   

داخلی 11

18

محمد اسدی چهاربرج

 

کارشناس امور مالی

مدیریت امور استانی و پردیس 

کارشناس ارشد حسابداری

 

داخلی 37

19

حمزه رضایی 

 

کارپردازمدیریت امور استانی و پردیس 

کاردانی کامپیوتر

majid.amani@cfu.ac.ir

داخلی 13

20

کریم سجادی

سرپرست شبانه روزی

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

sajadi@cfu.ac.ir

32212158

21

نقی صفرزاده

 

سرپرست شبانه روزی

کارشناسی علوم اجتماعی

 

32212158

22

محمد حامدی

 

سرپرست شبانه روزی

کارشناسی علوم اجتماعی

 

32212158

23

مهرداد کاظمیان

کارشناس پژوهش 

کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی 

 

داخلی 36

24 علی کمالی کارشناس تربیت بدنی کارشناسی ارشد تربیت بدنی kamali1355@chmail.ir داخلی19

 

25

مجتبی آیتی

راننده

 

 

 

26

قاسم اشرفی

انباردار

کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی 

 

 

27

حاتمعلی نودهی 

سرایدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


نظرات کاربران