در حال بارگذاری ...
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار می­ کند:

کارگاه چگونگی تدوین کتاب درسی دانشگاهی

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در راستای تهیه و تولید محتوای آموزشی در قالب کتاب درسی و منطبق با برنامه ­های جدید درسی، در نظر دارد کارگاه چگونگی تدوین کتاب درسی دانشگاهی برای اعضای هیأت علمی، مدرسین و همچنین مأموران آموزشی علاقه ­مند و واجد مهارت­ های اولیه در تألیف در هفتة آخر مرداد برگزار ­نماید.
متقاضیان  لازم است «طرح نامه» خود را با توجه به عناوین دروس (اولویت­ های 1397 به پیوست و سایر رشته­ ها) و مطابق با سرفصل های مصوب و طبق ملاک های ذکر شده در فرم طرحنامه تکمیل و تا تاریخ 07 / 05/ 1397 از طریق پست الکترونیک به آدرسi.knowledge@cfu.ac.ir   ارسال نمایند. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با شماره 87751740 (آقای موسوی) تماس حاصل شود.

الف ) شرایط متقاضیان:

  1. سابقه تدریس و تجربة عملی در حوزه تخصصی عنوان پیشنهادی،
  2. عضویت هیأت علمی دانشگاه، مدرسان و مأموران آموزشی

ب )   طرحنامه پیشنهادی:

  1. با توجه به رسالت دانشگاه فرهنگیان، بر تولید دانش آموزش در رشته­ های تخصصی و نیز تولید دانش تربیتی ناظر به برنامه­ ی درسی تربیت­ معلم  تکیه داشته باشد،
  2. سیر منطقی تدوین محتوا، عناوین فصلها و اهم رئوس مطالب آنها را مشخص کند،
  3. هم خوانی با سرفصلها و  قلمرو تخصصی موضوعی را در بر داشته باشد،
  4. ترتیب و توالی و نظم در ارائة محتوا را نشان دهد،

در ضمن توصیه می­ شود با توجه به اینکه ملاک ارزیابی و انتخاب جهت شرکت در کارگاه بر اساس تکمیل طرحنامه خواهد بود، متقاضیان معیارهای تألیف و ارزیابی کتاب درسی که به پیوست ارائه شده را مطالعه نمایند.


نظرات کاربران