در حال بارگذاری ...

جلسه مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان

معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان  در نظر دارد جهت راه اندازی انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور، «جلسه مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان» را با حضور جمعی از دانش آموختگان این دانشگاه ، در روز پنج شنبه مورخ 21/04/1397 در شهر مشهد مقدس و پردیس شهید بهشتی برگزار نمایددانش آموختگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر بهفایل پیوست و یا پورتال معاونت دانشجویی و زیرپورتال انجمن دانش آموختگان مراجعه نمایید.


نظرات کاربران