در حال بارگذاری ...

اطلاعیه شماره 1 معاونت آموزش برگزاری دوره تابستانی 97

برگزاری دوره تابستانی 97 با هدف کمک به دانش آموختگی تمامی دانشجو معلمان کارشناسی پیوسته و ورودی  سال های 93 و باقی مانده دانشجومعلمان ورودی 91-92 برنامه ریزی و اجرا می شود .

دانشجویان می توانند حداکثر 10 واحد درسی دروس نظری – عملی  در دوره تابستان  انتخاب واحد نمایند . به استناد ماده 17 آئین نامه ، حضور دانشجو معلمان در تمامی کلاس های درس الزامی است و برای غیبت بیش از حد مجاز نمره صفر منظور می گردد. انتخاب واحد ترم تابستان ، قطعی است و امکان حذف و اضافه دروس وجود ندارد . مهمان شدن صرفا به دانشگاه های دولتی روزانه مجاز بوده و شروع کلاس ها از تاریخ 23/04/97 خواهد بود .

براساس تصمیم هئیت رئیسه محترم دانشگاه رشته آموزش زبان عربی ، الهیات – ادبیات فارسی – زبان انگلیسی  به ترتیب در استان های قم ، مازندران ، کردستان ، زنجان به صورت تجمیعی  تشکیل خواهد  شد  . برای دانشجویان آموزش ابتدایی در پردیس محل تحصیل دروس ارائه خواهد شد .

ضمنا دانشجو معلمان گرامی می توانند  جهت کسب اطلاع بیشتر به اساتید راهنما و مدیر گروه تربیت حرفه ای پردیس مراجعه نمایند .

 

معاونت آموزشی پردیس امام محمدباقر(ع) بجنورد 


نظرات کاربران