در حال بارگذاری ...

حذف اضطراری

ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان وقبولی طاعات وعبادات به اطلاع می رساند؛ زمان ثبت درخواست حذف اضطراری درسامانه توسط دانشجویان از روز شنبه مورخ  97/03/05 لغایت یکشنبه 97/03/06امکان پذیرخواهدبود. شایان ذکراست حذف اضطراری، صرفا در یک درس نظری و با تایید گروه آموزشی مربوطه و ثبت موافقت سیستمی در سامانه توسط کارشناس آموزش انجام خواهد شد .


نظرات کاربران