در حال بارگذاری ...

اصلاحیه زمان ارزیابی اساتید دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

دانشجویان محترم ،  به اطلاع می رساند زمان ارزیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان  توسط دانشجویان در نیم سال دوم 96 به شرح ذیل می باشد :

الف ) ارزشیابی اساتید: از تاریخ :97/03/10 لغایت :97/04/01

ب) دریافت کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ  :97/03/26 لغایت 97/04/03


نظرات کاربران