در حال بارگذاری ...

اردوی دانشجومعلمان پردیس امام محمد باقر(ع) دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی به مقصد نیشابور برگزار شد.

اردوی دانشجومعلمان پردیس امام محمد باقر(ع) دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی به مدت 2 روز و به تعداد 16 نفر به مقصد نیشابور برگزار شد. دکتر براتعلی منفردی راز معاون آموزشی فرهنگی پردیس امام محمد باقر(ع) ضمن بیان اینکه نیشابور گنجینه فرهنگ هاست و دارای زمینه های ادبی و فرهنگی فراوان است بیان داشت: دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان لازم است ضمن شرکت در اردو و با توجه به آینده شغلیشان در آموزش و پرورش، روش اداره و انجام اردوها را بیاموزند.


نظرات کاربران