در حال بارگذاری ...

شب شعر ویژه بزرگداشت فردوسی در دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی برگزار شد.

شب شعر ویژه بزرگداشت فردوسی در دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی و به میزبانی پردیس امام محمد باقر(ع) برگزار شد در این شب شعر که با حضور اساتید، دانشجومعلمان و مدعووین سایر دانشگاه ها برگزار شد ابتدا استاد روشان به معرفی و بیان توضیحاتی پیرامون فردوسی پرداختند و در ادامه دانشجومعلمان و سایر دانشجویان دانشگاه ها به خوانش شعرهای خود پرداختند.


نظرات کاربران