در حال بارگذاری ...

زمان آزمون دروس مجازی مهارت آموزان ماده 28

     زمان آزمون دروس مجازی مهارت آموزان ماده 28  ، روز پنج شنبه مورخ 27/02/97  ساعت 8:30 در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه فرهنگیان استان اعلام می گردد. ضمنا پس از آزمون گزارش پیشرفت دروس آموزش پژوهی و کار آموزی را به اساتید مربوطه ارائه نموده و یک نسخه از تصویر حکم کارگزینی ، شماره حساب تجارت و شماره تماس معلم راهنمای خود را به مسئولین  آموزش تحویل دهید.


نظرات کاربران