در حال بارگذاری ...

اردوی سیاحتی فرهنگی دانشجومعلمان پردیس امام محمد باقر(ع) به مقصد استان مازندران برگزار شد.

اردوی سیاحتی فرهنگی دانشجومعلمان پردیس امام محمد باقر(ع) به مقصد استان مازندران برگزار شد این اردوی به تعداد 50 نفر دانشجو و به مدت 3 روز در استان مازندران انجام شد دکتر میرزایی سرپرست پردیس امام محمد باقر(ع) ضمن بیان تأثیر شرکت در اردوها بر روحیه و نشاط و شادابی در دانشجومعلمان بیان داشت: دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با توجه به رسالتشان که همانا تربیت آینده سازان کشور می باشد لازم است از مهارت های اردویی لازم برخوردار شوند تا در آینده شغلی خود در مدارس و در اردوهای دانش آموزی آن را به کار گیرند.


نظرات کاربران